aansluiten bij het kind                                                                      VERTROUWEN

                                                                                        VEILIGHEID

                                                                                                                                                                                  GEHOORD EN GEZIEN VOELEN

                        in beweging komen


Kinderen maken tijdens het opgroeien een sterke lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Dit houdt in dat kleine, grote, complexe en minder complexe gebeurtenissen en veranderingen een onderdeel zijn van het leven van een kind. Door allerlei oorzaken kan het gebeuren dat een kind dit moeilijk kan integreren in zijn belevingswereld waardoor er problemen kunnen ontstaan.

 

 

 

 

 

Bij het werken met kinderen vind ik het als beeldend vaktherapeut erg belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en een veilige en vertrouwde omgeving te creëren. Daarnaast vind ik het belangrijk om een stukje humor, plezier en gezelligheid te combineren in de therapie en kijk ik juist ook naar kwaliteiten en wat er juist wel goed gaat.  Zo kan een kind  afstand nemen en dichterbij komen, om te kijken naar wat er bij zijn eigen 'innerlijke Baboesjka's' speelt. Op deze manier kan een kind in beweging en tot betekenisgeving komen.

Daarnaast werk ik vaak veel met het gezin samen. Hierdoor worden interacties, patronen en krachten van het gezin zichtbaar het vertrekpunt kan zijn binnen de therapie.