Welkom bij Beeldende Vaktherapie PatjaWelkom op mijn site! 

Ik wil je graag meenemen in wat de combinatie van creativiteit en therapie zo bijzonder maakt. De Baboesjka's in mijn logo staan hier symbool voor en deze zal je tijdens je bezoek aan mijn website op verschillende manieren terug zien komen.

 

De Baboesjka's staan symbool voor gevoelens en gedachten die zich binnen een kind, mens of gezin afspelen, sommige zijn zichtbaar en sommigen zijn verborgen.

 

Deze zichtbare en/of verborgen gevoelens en gedachten kunnen een grote rol spelen in onze ontwikkeling, hoe we ons voelen en/of hoe we ons gedragen. Met behulp van creatieve middelen kunnen deze gevoelens, gedachten en gedrag een plek krijgen binnen de therapie, waardoor het kind, mens of gezin ze kan leren (her)kennen, kan leren uiten en/of ermee leren omgaan.