Woorden en beeld geven aan je gevoelens, gedachten en gedrag


Beeldende Vaktherapie is een erkende therapeutische behandelmethode waarbij niet het praten over de problematiek voorop staat maar de ervaring die opgedaan wordt in het werken met creatieve middelen zoals teken-, schilder-, klei-, steen- , textiel- en hout materialen. 

 

In de therapie gaat het om jouw ervaringen, gevoelens, gedachten en gedrag en om deze tot uitdrukking te brengen. Hierin gaan we uit van jouw kwaliteiten en aandachtsgebieden. Via het beeldend werken kunnen er inzichten opgedaan worden en creatieve oplossingen gezocht worden waarbij er een vertaalslag wordt gemaakt naar het dagelijks leven.

 


Ik heb de opleiding Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) gevolgd. Dit is een ervaringsgerichte behandeling, met als doel het bevorderen van affectregulatievaardigheden bij kinderen met  probleemgedrag. Zie het filmpje hieronder

Er kan zowel individueel als met het gezin gewerkt worden. Ik werk graag vanuit het systeem waarbij interactie, patronen en krachten van het gezin zichtbaar worden. 

Er wordt gezamenlijk doelen geformuleerd waar binnen de therapie aan gewerkt wordt. Hierbij vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij het kind, jeugdige, volwassene en/of gezin en aan te sluiten bij de voorkeur van materiaal en manier van werken. Dit draagt o.a. bij aan een veilige en vertrouwde setting die van essentieel belang is voor de beeldende therapie.

 

 

 

 


Daarnaast heb ik de opleiding Beeldende Therapie met Gezinnen gevolgd (BTmG) waarbij er ervaringsgericht gewerkt wordt. In de BTmG worden de beeldende opdrachten zodanig samengesteld dat ze geschikt zijn voor elk gezinslid. Op deze wijze is het gezin in staat om te oefenen met nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe vaardigheden, zodat er nieuwe meer wenselijke interactiepatronen ontstaan.
In het begin van de therapie staat vooral het leren kennen van elkaar en de verschillende materialen, werkwijzen en gereedschappen centraal. Op deze manier kan er zelfvertrouwen opgedaan worden en kan er aan een veilige relatie en omgeving gewerkt worden. Ook is dit een manier om te zien hoe iemand werkt en waar de voorkeuren liggen in het beeldend werk zodat hierbij aangesloten kan worden in het verdere proces.

 

 

 

 

 

 

 


Wanneer er met kinderen wordt gewerkt zet is graag  (vaak in het begin) het gezin centraal zodat op deze manier hun interacties, patronen, rollen en kwaliteiten zichtbaar worden. Wanneer er problemen zijn betreft dat vaak het gehele gezin. Op deze manier kan het gezin handvatten krijgen om met situaties om te gaan en/of aan eigen- en/of gezamenlijke doelen werken.


In de beeldende therapie wordt er gewerkt aan het eigen proces waarbij situaties, gevoelens, gedachten en gedrag tot uitdrukking komen door dit beeldend te maken. Dit kan op allerlei manieren. Via het beeldend werken kunnen er inzichten opgedaan worden en creatieve oplossingen gezocht worden waarbij er een vertaalslag wordt gemaakt naar het dagelijks leven. Zo kunnen er bijvoorbeeld gevoelens, gedachten, gedrag, situaties, interacties en/of binnen- en buitenkant uitgebeeld worden. 

 


In het beeldend werken kan er op verschillende manieren gewerkt worden om op de juiste manier aan te sluiten bij de maker. Denk hierbij aan;

  • sensorisch, kinetisch, affectief, waarneming, cognitief of via/met symboliek te werken,
  • Werkvormen die gestructureerd, semi-gestructureerd of niet gestructureerd zijn,
  • En kan figuratief en abstract gewerkt,
  • Er kan met verschillende materialen, werkwijzen en gereedschappen uitdrukking worden gegeven aan eigen situaties, gevoelens, gedachten en gedrag,
  • Er kan spel ingezet worden,
  • Er wordt educatie gegeven.

Ook kan er met samenwerkings-werkvormen gewerkt worden. Zo kan er;

  • samen met een groep/gezin gewerkt worden,
  • kan er afzonderlijk van elkaar aan elkaars werkstuk gewerkt worden,
  • kan er zowel individueel als samengewerkt worden binnen een werkvorm,
  • en kan er 1-op-1 samengewerkt worden.

Zo kan er bijvoorbeeld met het mentaliseren geoefend worden maar kunnen er ook aan thema's gewerkt worden zoals bijvoorbeeld 'ruimte innemen'.