Woorden en beeld geven aan je gevoelens, gedachten en gedrag


Beeldende Vaktherapie is een erkende therapeutische behandelmethode waarbij niet het praten over de problematiek voorop staat maar de ervaring die opgedaan wordt in het werken met creatieve middelen zoals teken-, schilder-, klei-, steen- , textiel- en hout materialen. 

 

 


Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)

Dit is een ervaringsgerichte behandeling, met als doel het bevorderen van affectregulatievaardigheden bij kinderen met probleemgedrag. Volgende subdoelen staan centraal;

  • Het kind is bereid om open te staan en te leren uit nieuwe ervaringen van en met de ander,
  • Het kind kan fysiek-zintuigelijke ervaringen waarnemen en delen,
  • Het kind kan zijn affecten en gedachten delen en verwoorden,
  • Ouders, verzorgers en leerkrachten begrijpen het probleemgedrag van het kind vanuit affectregulatieproblemen,
  • Ouders, verzorgers en leerkrachten hebben kennis over de ontwikkeling van affectregulatievaardigheden,
  • Ouders, verzorgers en leerkrachten kunnen denken over gevoelens, gedachten, motieven en intenties van het kind.

Zie het filmpje hieronder

In de therapie gaat het om jouw ervaringen, gevoelens, gedachten en gedrag en om deze tot uitdrukking te brengen. Hierin gaan we uit van jouw kwaliteiten en aandachtsgebieden. Via het beeldend werken kunnen er inzichten opgedaan worden en creatieve oplossingen gezocht worden waarbij er een vertaalslag wordt gemaakt naar het dagelijks leven.

 


Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG)

 

Hierbij wordt er ervaringsgericht gewerkt. In de BTmG worden de beeldende opdrachten zodanig samengesteld dat ze geschikt zijn voor elk gezinslid. Op deze wijze is het gezin in staat om te oefenen met nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe vaardigheden, zodat er nieuwe meer wenselijke interactiepatronen ontstaan. Er wordt uitgegaan van ieder zijn kwaliteiten en er wordt dus aangesloten bij de voorkeur van materiaal en manier van werken.