Voor kinderen, jongeren en hun ouders


Ervaring in de groep;

 

"Bij het kleien zag ik dat iedereen iets maakte met een gedachte erachter. Dit was mooi om te zien en nodigde mij ook uit om hetzelfde te doen" 


Beeldende vaktherapie kan ingezet worden bij verschillende problemen. 

Het kan hierbij gaan om:

 • Het moeilijk uiten of onder woorden kunnen brengen van gevoelens en gedachten;
 • Gedragsproblemen; 
 • Een onjuist of laag zelfbeeld en/of weinig zelfvertrouwen;
 • Problemen in de interactie en/of contact leggen/onderhouden;
 • Moeite om grenzen aan te geven, voor jezelf op te komen en/of jezelf te laten zien;
 • Moeite hebben om je in te leven in een ander;
 • Hechtingsproblemen;
 • Problemen n.a.v. scheiding en/of samengestelde gezinnen;
 • Loyaliteitsproblemen en/of loyaliteitsconflicten;
 • Verlies, rouw en/of trauma verwerking;
 • Zingevingsvragen;
 • ADHD, ADD
 • Ontwikkelen van sociale vaardigheden;
 • Concentratieproblemen;
 • Angsten en/of fobiën;
 • Somberheid en/of depressiviteit;
 • Boosheid en/of agressie.

Naast het werken met kinderen zie ook volwassenen en/of gezinnen in mijn praktijk.

 

Mocht u nog vragen hebben of twijfelen of beeldende vaktherapie aansluit bij uw kind en/of de problemen die uw kind ondervindt? Neem gerust contact op. Ik beantwoord graag u vragen en samen kunnen we kijken naar wat er mogelijk is.